Medzinárodné konferencie

  • Cyklus prednášok o umení / Busta Cecílie Gonzagy, 7. 9. (2020) (pozvanka)
  • Operačná a externá pamäť v umení, 6. - 7. mája (2019) (program)
  • Výstava Operačná a externá pamäť v umení v Galerie Bellart vo Viedni, 18. 5. - 30. 6. (2019) (pozvanka)