Medzinárodné konferencie

  • Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (2018) (Oznámenie)
  • Zoznam oprávnených voličov do SR CVU SAV (2018) (Zoznam)
  • Predstava o pôsobení v Správnej rade Centra vied o umení, v. v. i. (2018) (BP_MP)