Journal ARS 38 (2005) 1

Articles

Hubert LOCHER: The Role of the Museum in the Formation of the Art Historical Discourse
[Úloha múzea pri formovaní umeleckohistorického diskurzu]
, pp. 3-19, 4 figs.
Summary

Petra HANÁKOVÁ: Teoretické koncepty kritickej muzeológie
[Theoretical Concepts of the Critical Museology]
, pp. 20-41, 4 figs.
Summary

Mária ORIŠKOVÁ: Od dejín umenia k vizuálnej kultúre? Príklad Brooklyn Museum of Art v New Yorku
[Art History or Visual Culture? A Case Study of Brooklyn Museum of Art in New York]
, pp. 42-52, 3 figs.
Summary

Matthew RAMPLEY: Visual Culture: An End to the History of Art?
[Vizuálna kultúra: koniec dejepisu umenia?]
, pp. 53-66
Summary

Materials

Ingrid CIULISOVÁ: Spomienka na Gizelu Weyde (6. 8. 1894 - ca. 1974)
[In Memory of Gizela Weyde (6. 8. 1894 - ca. 1974)]
, pp. 67-69, 2 figs.

Reviews

Tomáš KOWALSKI: Gotika, pp. 70-74, 1 fig.

Miroslav HRDINA: Michl, Jan: Tak nám prý forma sleduje funkci, pp. 75-79, 1 fig.

News

Petra Hanáková: Kritická muzeológia. Praktické dôsledky a teoretické východiská pre dejiny umenia. Bratislava 2005. (Obhajoba dizertačnej práce)
[Petra Hanáková: Critical Museology. Practical and Theoretical Impacts on the History of Art. Bratislava 2005. (Dissertation Defence)]
, pp. 80-86

Marta HERUCOVÁ - Karol KAHOUN: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v roku 2004
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in 2004]
, pp. 87-89