Mgr. Jozef Medvecký CSc.

Tel.: 02 / 5479 3896

Historik umenia, * 1947 v Bratislave

Špecializácia:
Stredoeurópske maliarstvo 16.-18. storočia
Ikonografia kresťanského umenia potridentského obdobia

Zástupca riaditeľa ústavu;
Predseda vedeckej rady ÚDU SAV;
Člen redakčného kruhu časopisu ARS