Mgr., Mgr Art. Barbara Balážová PhD.

Tel.: 02 / 5479 3896

Historička umenia, * 1976 v Trstenej

Špecializácia:
Stredoeurópske výtvarné umenie 16.-18. storočia

Členka vedeckej rady ÚDU SAV