doc. PhDr. Dana Bořutová CSc.

Tel.: 02 / 5479 3896

Historička umenia

Špecializácia:
Dejiny architektúry 19. a 20. storočia
Dejiny teórie architektúry

Členka redakčného kruhu časopisu ARS