Mgr. Bibiana Pomfyová PhD. - profil

Vzdelanie:

2002 PhD. - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava. Dizertácia: Spišská sakrálna architektúra 13. storočia. K problému počiatkov gotiky na Slovensku (školiteľ: Doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc.)
1997-2000 Ústav dejín umenia SAV, Bratislava - postgraduálne štúdium (odbor Dejiny a teória výtvarného umenia)
1991-1997 Mgr. - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor Dejiny umenia, archeológia, Diplomová práca: Vývoj kresťanskej sakrálnej architektúry na Spiši do konca 13. storočia, (školiteľ: PhDr. Štefan Oriško, CSc.)

Zamestnanie:

od 2002 - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, vedecká pracovníčka
2000-2001 Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, odborná pracovníčka