Mgr. Peter Megyeši PhD. - profil

Vzdelanie:

2014 - ukončené doktorandské štúdium, Dejiny a teória umenia, Trnavská univerzita
2011 - ukončené magisterské štúdium, Dejiny a teória umenia, Trnavská univerzita