Mgr. Zuzana Bartošová PhD. - profil

Vzdelanie:

2006: Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
1969: Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor Veda o výtvarnom umení

Zamestnanie:

od 1998 - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, vedecká pracovníčka
1993-1998 Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, Katedra dejín umenia a kultúry, odborná asistentka
1990-1992 Slovenská národná galéria v Bratislave, riaditeľka
1976-1990 Slovenská národná galéria v Bratislave, kurátorka
1970-1976 Slovenská národná galéria v Bratislave, asistentka kurátora
1969-1970 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, referentka, historička umenia

Pedagogické pôsobenie:

1993-1998 Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, Katedra dejín umenia a kultúry (Výtvarné umenie 19. a 20. storočia; Úvod do štúdia dejín výtvarného umenia)
1993-1994 Janáčkova akademie hudby a divadelného umění v Brne, Divadelná fakulta (Prednášky: Svetlo v obraze)

Členstvo v profesijných združeniach:

AICA - Association internationale des critiques d´art (slovenská sekcia)