doc. PhDr. Dana Bořutová CSc. - profil

Vzdelanie:

2001 habilitácia („doc.“), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1986 „CSc.“ - Umenovedný ústav SAV
1978 rigorózne pokračovanie - „PhDr.“
1971-76 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - štúdium dejín umenia

Zamestnanie:

od 9/1996 - Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2001-2008: vedúca Katedry dejín výtvarného umenia
1995-1996 Slovenská národná galéria Bratislava: kurátorka zbierky architektúry
od 1986 - Ústav dejín umenia SAV, Bratislava: samostatná vedecká pracovníčka