doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc. - profil

Vzdelanie:

2016 "DSc.", doktor historických vied, Akademie věd ČR
2009 vedúci vedecký pracovník
2008 habilitácia („doc.“), Filozofická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe
2003 Letná univerzita Amsterdam-Maastricht (Stichting 2003-Restauratie Atelier Limburg, Maastricht)
1995 „PhD.“, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1983 „PhDr.“, absolutórium dejín umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Hosťujúce lektoráty:

”Central European Collectors: Count János Pálffy and Baron Karl Kuffner“, pozvaná prednáška, The Wallace collection, 6. September 2010, Londýn, Veľká Británia.

”The patronage of Duke Albert of Saxe-Teschen as governor of the Austrian Netherlands (1781-1793)“, pozvaná prednáška, VLAC, the Flemish Academic Centre for Science and the Arts (Institute for Advanced Study), organized by the KVAB (Koninklijke Vlaamse Academie van België), the Royal Flemish Academy, 30. apríl 2010, Brusel, Belgicko.

”Obrazy a svedkovia“, pozvaná prednáška v rámci cyklu ´Hledání realit. Vybrané aspekty niznozemského malířství 15.-17.století´, Alšova česká galerie, 15.december 2009, České Budějovice, Česká republika.

”Central European Collectors and Art Collecting in America : Count János Pálffy (1829-1908) and Baron Karl Kuffner (1847-1924)“, pozvaná prednáška v rámci Fellows' Forum, Center for the History of Collecting in America, The Frick collection, 29. október 2008, New York, USA.

Organizovanie vedeckých konferencií a editor zborníkov:

2011 - Medzinárodná konferencia ´The Habsburgs and their Courts in Europe,1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism´. Viedeň, 7.-10.december 2011. Konferencia sa konala pod záštitou Európskej nadácie pre vedu (ESF, Palatium), v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied a Slovenskou akadémiou vied. Organizátormi boli Dr. Herbert Karner (Kommission für Kunstgeschichte) a doc. Dr. Ingrid Ciulisová, CSc. (Ústav dejín umenia SAV).

Členstvo v profesijných združeniach:

HNA - Historians of Netherlandish Art
CODART - Council for Curators of Dutch and Flemish art
CIHA- Comité International d'Histoire de l'Art