Knižnica

Vedúca oddelenia:   Ingrid Ciulisová
 e-mail: dejuciul@savba.sk, tel.: 02 / 5479 3819
Knihovníčka:   Adriana Tomeková
 e-mail: dejuknih@savba.sk, tel.: 02/ 5479 3819