Časopis ARS 47 (2014) 1

Andreas GAMERITH

„Pictor doctus“? – Niekoľko otázok k ikonologickej právomoci Paula Trogera v prípade conceptus pingendi v Zwettli

(Resumé)

Existujúce písomné pramene stavajú niekedy uvažovanie historika umenia pred jedinečné interpretačné problémy. Prípad conceptus pingendi v Zwettli (existuje textový popis fresiek Paula Trogera realizovaných v zime 1732/1733), ktorý obsahuje viaceré odlišnosti medzi textom a obrazovým médiom, upozorňuje na problém otázneho autorstva obsahovej koncepcie fresiek, resp. otáznosť jeho definitívneho potvrdenia. Práve akoby „spontánnosť“ pri realizácii malieb knižnice v Zwettli upozorňuje na fakt, že možnú právomoc, kompetenciu či zodpovednosť za intelektuálny koncept diela je nutné interpretovať aj s ohľadom na konkrétneho výkonného umelca, v tomto prípade Paula Trogera.