Edičná a publikačná činnosť

 
 
Bibiana Pomfyová, D. Buran, D. Haberland, M. Samuel, M. Bóna, R. Ragač, J. Šedivý, M. Tihányiová, H. Žažová
Fo Art s. r. o.; Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, 2015, 583 strán
ISBN 978-80-89664-35-1
 
Ivan Gerát, Autor fotografií Alexander Jiroušek
JES SK, Košice, 2016, 141 strán
ISBN 978-80-88900-89-4
 
Societas historiae artium a Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, 2016, 365 strán
ISBN 978-80-970304-5-2
 
Zostavili: Dana Bořutová - Katarína Beňová
Vydavateľstvo Stimul , Bratislava 2015, 200 strán
ISBN 978-80-8127-145-8
 
Pictonica, s.r.o., Ľubiša 2015, 120 strán
ISBN 978-80-972208-0-8
 
Societas historiae artium, Bratislava 2015, 187 strán
ISBN 978-80-970304-4-5
 
Edited by: Ingrid Ciulisová
Peter Lang, Frankfurt am Main - Vydavateľstvo VEDA, Bratislava, 2014, 296 strán, Spectrum Slovakia, Volume 7
ISBN 978-3-631-66122-2
 
Herbert Karner, Ingrid Ciulisová, Bernardo J. García García
www.courtresidences.eu, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2014, 349 strán, Palatium e-Publication, Volume 1
ISBN 978-94-6018-483-3
 
Bibiana Pomfyová, Marián Samuel, Henrieta Žažová
FO Art, Bratislava 2014, 232 strán
ISBN 978-80-89664-22-1
 
Zostavila: Dana Bořutová
Spolok architektov Slovenska, Bratislava 2014, 86 strán
ISBN 978-80-88757-83-2
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2014, 174 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035))
ISBN 978-80-224-1338-1
 
Edited by: Ivan Gerát, Adam Bžoch, Dagmar Podmaková, Hana Urbancová, Dana Hučková, Peter Žeňuch
Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2013, 259 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035), zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie)
ISBN 978-80-971407-5-5
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2013, 344 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035))
ISBN 978-80-224-1349-7
 
Zostavili: Zuzana Bartošová, Lena Lešková
Východoslovenská galéria, Košice 2013, 147 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035) / VEGA)
ISBN 978-80-85745-69-6
 
Societas historiae artium, Bratislava 2013, 256 strán
ISBN 978-80-970304-3-8
 
Societas historiae artium, Bratislava 2013, 148 strán
ISBN 978-80-970304-2-1
 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013, 227 strán, Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften / Series of the Slovak Academy of Sciences, Band / Volume 5
ISBN 978-3-631-64452-2
 
Zostavili: Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký
(Anglická mutácia: The Nitra Castle and Cathedral Church - Basilica of St. Emmeram. Nitra: Biskupský úrad, Arte Libris, 2012. ISBN 978-80-971057-5-4.)
Biskupský úrad v Nitre , Bratislava 2012, 159 strán
ISBN 978-80-971057-5-4
 
Zostavili: Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký
(Anglická mutácia: The Cradle of Christianity in Slovakia. Nitra Castle and the Cathedral of St. Emmeram. Their Changes through the Ages. Nitra, Bratislava: Bishop´s Office, Institute of Archaeology SAS, 2011. ISBN 978-80-970809-8-3.)
Biskupský úrad v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, Bratislava 2011, 490 strán
ISBN 978-80-970809-8-3
 
Marta Herucová, Mária Novotná
Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči , 2011, 229 strán
ISBN 978-80-85167-49-8
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2011, 183 strán
ISBN 978-80-224-1219-3
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2011, 192 strán
ISBN 978-80-224-1204-9
 
Kalligram, Bratislava 2011, 360 strán
ISBN 978-80-8101-570-0
 
Zostavili: Dana Bořutová, Katarína Beňová
Vydavateľstvo Stimul , Bratislava 2010, 104 strán
ISBN 978-80-8127-01-6
 
Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2009, 384 strán
ISBN 978-80-8085-665-6
 
Societas historiae artium v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV, Bratislava 2009, 179 strán, 113 reprod.
ISBN 978-80-970304-0-7
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2009, 254 strán
ISBN 978-80-224-1083-0
 
Marta Herucová, Mária Novotná
zo zbierok Slovenského národného múzea
Slovenské národné múzeum, Bratislava 2008, 208 strán
ISBN 978-80-8060-232-1
 
Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Uglješa Rajčevič, Miroslava K. Valová
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Občianske združenie Trnavské fórum ´89, Trnava 2007, 199 strán
ISBN 80-85132-42-7
 
Vydavateľstvo SLOVART spol. s r. o., Bratislava 2007, 256 strán, (vyšlo 2009)
ISBN 978-80-8085-435-5
 
Editor: Barbara Balážová
Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20. - 22. April 2005 in Bratislava
Ústav dejín umenia SAV + atelier_choma, Bratislava 2007, 368 strán
ISBN 978-80-968682-9-2
 
Marta Herucová, Zuzana Francová, Želmíra Grajciarová
Albert Marencin Vydavatelstvo PT, Bratislava 2006, 206 strán, obr. Pozn. Res. nem. maďar.
ISBN 80-89218-14-8
 
Expert editors: Lorne Campbell, Rudi Ekkart. Reviewed by: Olga Kotková, Zsuzsa Urbach
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006, 216 strán, 46 čb. a 1 fareb. repr.
ISBN-13: 978-80-224-0928-5 - ISBN-10: 80-224-092
 
Vydané vlastným nákladom autorky, Bratislava 2004, 165 strán, obr. Pozn. Pramene. Bibl.
Resumé angl. (s. 158-159)
ISBN 80-89142-01-X
 
Predslov: Dve "metamorfózy" (s. 7); - Kap. I.: Premeny intelektuála (s. 15);
Kap. II.: Idea pamiatky a jej premeny (s. 67); - Kap. III.: Appendix (s. 197)
Kalligram, Bratislava 2004, 268 strán, (Edícia Domino)
ISBN 80-7149-610-3
 
Autor koncepcie a editor: Ján Bakoš
Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia,
ktoré sa konalo 11.-13. decembra 2003 v Bratislave
Nadácia - Centrum súčasného umenia / Ústav dejín umenia SAV, vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2004, 352 strán
ISBN 80-224-0823-9
 
Ján Bakoš, Martin Vančo, Milan Togner, Ivan Gerát, Ingrid Ciulisová, Jozef Medvecký, Mária Pötzl - Malíková, Dana Bořutová
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2002, 280 strán, 164 obr. Pozn. Reg. Resumé angl.: Problems of the Art History of Slovakia
ISBN 80-224-0738-0
 
Autor koncepcie a editor: Ján Bakoš
Úvod J. Bakoš. Autori prednášok: K. Moxey, M. A. Holly, D. Preziosi, W. Kemp, S. Bann, M. Rampley, J. Elkins
F-CCA Slovensko, Bratislava 2002, 256 strán
ISBN 80-224-0823-9
 
Resumé nem.: Mittelalterliche Bildthemen in der Slowakei: Personen und Geschichte (s. 285-290)
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2001, 303 strán, obr. Pozn. Reg.
ISBN 80-224-0643-0
 
obr. Pozn.
Koloman Kertész Bagala, Vydavateľstvo L.C.A., Levice 2001, 134 strán
ISBN 80-88897-51-3
 
Kalligram, Bratislava 2000 (Edícia Domino), 211 strán, Resumé angl.: Periphery and Symbolic Leap.
ISBN 80-7149-364-3
 
Viedenská škola dejín umenia - Ruská historiografia umenia - Československý štrukturalizmus - Ikonológia a semiotika
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000, 374 strán, obr. Pozn. Bibl. Reg.
Resumé angl.: Four Routes in Art History Methodology (s. 357-364)
ISBN 80-224-0601-5
 
Obnova stredovekej cirkevnej architektúry Slovenska
Resumé angl.: Historicism and Modernism in the Protection of Medieval Ecclesiastical Architecture in Slovakia (s. 201-215)
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000, 221 strán, obr. Pozn. Bibl. Reg.
ISBN 80-224-0647-3
 
Editori: Ivan Gerát, Tomáš Surý
Zborník materiálov z konferencie organizovanej ÚDU SAV, 23.-24.11.1999
Vstupné slovo J. Bakoš (s. 7-9); Referáty: B. Pomfyová (s. 23-32), T. Surý (s. 33-44), I. Gerát (s. 45-52), D. Bořutová (s. 113-119), Z. Bartošová (s. 121-133), M. Pötzl-Malíková (s. 137-143), Z. Lapitková (s. 145-151), J. Medvecký (s. 185-195)
Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 1999
ISBN 80-968295-0-5
 
SCCA, Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko, Bratislava 1999, 233 strán, obr. Pozn. Bibl.
Resumé angl.: The Artist in a Cage (s. 229-232)
ISBN 80-968089-3-1
 
(Anglická mutácia: The Fate of the Monuments of Slovakia 1919-1949. Vydavateľstvo Kubko Goral, Bratislava 1998. ISBN 80-88858-33-X.)
Kubko Goral, Bratislava 1996, slovenská verzia
ISBN 80-88858-04-6
 
Pallas, Bratislava 1993, 250 strán
ISBN 80-7095-017-X
 
Tatran, Bratislava 1984, 372 strán