Edičná a publikačná činnosť

 
Bibiana Pomfyová, D. Buran, D. Haberland, M. Samuel, M. Bóna, R. Ragač, J. Šedivý, M. Tihányiová, H. Žažová
Fo Art s. r. o.; Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, 2015, 583 strán
ISBN 978-80-89664-35-1