Edičná a publikačná činnosť

 
Nadácia Novum; VŠVU a Slovart, Bratislava, 2019