Aktuálne projekty

Granty VEGA

Číslo:  02/0023/16
Názov:  Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2019
Číslo:  2/0048/16
Názov:  Klasicizmus - hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2018
Číslo:  2/0087/16
Názov:  Barokové inšpirácie: Adaptácia a interpretácia predlôh a migrácia motívov v maliarstve 17. - 18. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Jozef Medvecký CSc.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2017
Číslo:  2/0132/15
Názov:  Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Peter Megyeši PhD., Mgr., Mgr Art. Barbara Balážová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2015 - 12 / 2018
Číslo:  2/0127/15
Názov:  Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2015 - 12 / 2017
Číslo:  2/0018/14
Názov:  Štýl v kríze
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1 / 2014 - 12 / 2017

Projekty APVV

Číslo:  APVV-15-0526
Názov:  Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Peter Megyeši PhD., Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD., Mgr., Mgr Art. Barbara Balážová PhD.
Doba riešenia:  7 / 2016 - 6 / 2020