Aktuálne projekty

Granty VEGA

Číslo:  2/0041/18
Názov:  Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia II.
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2018 - 12 / 2020
Číslo:  02/0023/16
Názov:  Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2019

Projekty APVV

Číslo:  APVV-15-0526
Názov:  Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Peter Megyeši PhD., Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD., Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  7 / 2016 - 6 / 2020

Medzinárodné projekty

Číslo:  HORIZONT 2020, MCSA – IF – 2016, č. projektu 7402
Názov:  Karol IV. ako zberateľ
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Podpora projektov SAV Seal of Excellence
Doba riešenia:  1 / 2018 - 12 / 2020