Edičná a publikačná činnosť

 
Vydané vlastným nákladom autorky, Bratislava 2004, 165 strán, obr. Pozn. Pramene. Bibl.
Resumé angl. (s. 158-159)
ISBN 80-89142-01-X