Edičná a publikačná činnosť

 
Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký, Martin Vančo
Vydavateľstvo SLOVART spol. s r. o., Bratislava 2007, 256 strán, (vyšlo 2009)
ISBN 978-80-8085-435-5