Edičná a publikačná činnosť

 
Societas historiae artium, Bratislava 2013, 148 strán
ISBN 978-80-970304-2-1