Edičná a publikačná činnosť

 
Pictonica, s.r.o., Ľubiša 2015, 120 strán
ISBN 978-80-972208-0-8