Edičná a publikačná činnosť

 
Nadácia Novum, VŠVU a Slovart, Bratislava, 2020