Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.

Tel.: 02 / 5479 3895

Historik umenia, * 1943 v Bratislave

Špecializácia:
Dejiny a metodológia historiografie umenia
Stredoveké maliarstvo a sochárstvo v strednej Európe
Moderné slovenské umenie, História a metodológia dejín umenia, Sociálne dejiny umenia, Dejiny a teória pamiatkovej ochrany

Člen vedeckej rady ÚDU SAV;