Zuzana Švecová

Tel.: 02/ 5479 3895
Sekretariát Ústavu dejín umenia SAV