Mgr. Veronika Kucharská PhD.

Tel.: 02/5479 3896
Vedecká tajomníčka, výkonná redaktorka časopisu ARS