Mgr. Zuzana Bartošová PhD.

Tel.: 02 / 5479 3896

Historička umenia, * 1946 v Bratislave

Špecializácia:
Sochárstvo 20. storočia
Moderné slovenské výtvarné umenie
Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
20. storočia na Slovensku

Členka Snemu SAV