doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.

Tel.: 02 / 5479 3819

Historička umenia

Špecializácia:
Umenie neskorej gotiky a ranej renesancie v strednej Európe
Nizozemské maliarstvo 16. storočia
Dejiny umeleckého zberateľstva
Pamiatková obnova a reštaurovanie umeleckých pamiatok