Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.

Tel.: 02 / 5479 3895

Historik umenia, * 1964 v Čadci

Špecializácia:
Stredoveká ikonografia
Neskorogotická tabuľová maľba
Metodológia dejín umenia

Riaditeľ ústavu
Člen redakčného kruhu časopisu ARS