PhDr. Marta Herucová PhD.

Tel.: 02 / 5479 3896

Historička umenia, * 1956 v Bratislave

Špecializácia: Výtvarné umenie 19. storočia - maliarstvo a sochárstvo