PhDr. Marta Herucová PhD. - aktivity

Účasť na medzinárodných konferenciách:

2014 - „Siete klasicizmu,“ medzinárodné kolokvium „Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu“, Ústav bohemistiky FiF Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Ústav slovenskej literatúry SAV; Bořetice, 12.-14.11.2014
2014 - „Prejavy realizmu v slovenskom výtvarnom umení 19. storočia,“ medzinárodné kolokvium „Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu“, Ústav bohemistiky FiF Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Ústav slovenskej literatúry SAV; Bořetice, 12.-14.11.2014
2014 - „Orientálne sepulcralia na Slovensku“, medzinárodná konferencia „Umenie Orientu“, organizátor: SNM – Múzeum Bojnice, Bojnice, 30.9.-1.10.2014
2014 - ”The Interest in the Art of the Nazarenes in Slovakia“, medzinárodné kolokvium „Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenizmu v evropském umění 19. století“, organizátori: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Oblastní galerie Liberec; Liberec, 10.-11. september 2014
2013 - „Prejavy romantizmu vo výtvarnom umení“, medzinárodná konferencia „Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte: Romantizmus“, Pezinok, organizátor: Ústav slovenskej literatúry SAV, 20.-22.11.2013
2013 - „Sepulkrálie Antonína Normana Brandla na Slovensku“, príspevok na 12. zasadaní k problematike sepulkrálnych pamiatok „Justorum autem animae in manu dei sunt...“, Praha, organizátor: Ústav dějín umění AV ČR, ČR, 30.10.-1.11.2013
2013 - ”The Story of the Diyarbakirli Tahsin´s Painting“ medzinárodná konferencia “Egypt and Austria IX, The Perception of the Orient in Central Europe (1800-1918)”; Aigyptos Foundation, Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar; SNM – Kaštieľ Betliar, Múzeum Betliar, 21.-24.10.2013
2013 - „Rozprávková socha v Dolnej Krupej,“ medzinárodná konferencia „Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovania ruží,“ Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum a Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej; Kaštieľ Dolná Krupá, 17.-18.10.2013
2012 - „Ma bibliothèque - mon monde entièr: Umelecká výzdoba knižníc a začiatok neoklasicizmu na Slovensku,“ Jesenné kolokvium ku grantu GAČR P406/12/0347, Ústav bohemistiky FiF Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Ústav slovenskej literatúry SAV; Bořetice, 29.11.2012
2010 - „Diela profesorov Mníchovskej akadémie a ich študentov,“ medzinárodná konferencia „Mníchovská akadémia a Slovensko / Münchner Akademie und die Slowakei“, Ústav dejín umenia SAV a Goetheho inštitút v Bratislave; Bratislava, 23.9.2010.
2009 - „Sepulkrálne motívy a námety 19. storočia,“ medzinárodná konferencia „Cintoríny v kontexte historického dedičstva“, Fakulta architektúry STU a Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok; Banská Štiavnica, 25.-26.11.2009
2007 - „Die Divergenz der slowakischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts,“ medzinárodná konferencia ”European History Painting of the 19th Century: Mutual Connections – Common Themes – Differences“, Muzeum Narodowe w Krakowie a Uniwersytet Jagielloński Instytut historii sztuki; Kraków, 22.-24.3.2007.
2007 - ”Case Studies of the 19th Century Art,“ medzinárodná konferencia CIHA ”How to Write Art History – National, Regional or Global? “; Budapest, 21.-25.11.2007.

Výskumné projekty:

Granty VEGA:

Ústavné projekty:

Medzinárodné projekty: