Časopis ARS 49 (2016) 1

Úvod: Margaréta MUSILOVÁ, s. 3-5

Štúdie

Eva FRIMMOVÁ: Bratislava koncom 15. a začiatkom 16. storočia vo svetle habsburskej politiky, s. 6-19
Resumé

Ivana KVETÁNOVÁ: Veduta Possonie – Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej ukrytý príbeh, s. 20-41
Resumé

Michal BADA: Historický kontext a obsahové súvislosti niektorých detailov veduty Bratislavy vo florentskom Palazzo Vecchio, s. 42-49
Resumé

Margaréta MUSILOVÁ: Znovuobjavená Rybárska brána a jej gotické predbránie na freske Possonia vo Florencii, s. 50-67
Resumé

Eva STOPKOVÁ: Porovnanie veduty Bratislavy na freske v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej hypotetickej predlohy pomocou priestorovej transformácie, s. 68-81
Resumé

Giorgio CASELLI: Veduta Bratislavy na Michelozzovom nádvorí v Palazzo Vecchio, s. 82-89
Resumé