Časopis ARS 51 (2018) 1-2

Štúdie

Jiří KUTHAN: České království a Anglie v době Lucemburků, s. 3-17
Resumé

Daniela BŘÍZOVÁ: Diplomatické vztahy mezi českými zeměmi a Anglií v druhé polovině 14. století a jejich vliv na rozkvět výtvarného umění na dvoře Richarda II., s. 18-32
Resumé

Jana PEROUTKOVÁ: Nástěnné malby v Chrámu Matky Boží před Týnem z doby Václava IV., s. 33-41
Resumé

Hana HLAVÁČKOVÁ: K dataci a emblematice Bible Václava IV. , s. 42-50
Resumé

Jakub ŠENOVSKÝ: Viklefovy teze a jejich revoluční potenciál, s. 51-62
Resumé

Jaroslav ČECHURA: Krize – společnost – umění: Čechy kolem roku 1400, s. 63-68
Resumé

Olga KOTKOVÁ: The Reflection of the Work of Lucas Cranach and his Workshop in the Lands of Bohemia: addenda et corrigenda, s. 69-79
Resumé

Tomáš KOWALSKI: Majster, pomocníci a dielňa: Anton Cyril Glatz a Majster Pavol z Levoče, s. 80-108
Resumé