Časopis ARS 36 (2003) 1

Štúdie

Georges DIDI-HUBERMAN: Hľadanie stratených prameňov
[A la recherche des sources perdues]
[In Search of Lost Sources]
, s. 3-16, 3 obr.
Resumé

Radana ŽVAKOVÁ: Semiotika rámu I. Reflexia na tému limitov obrazu a limitov v obraze
[Sémiotique du cadre I. À propos des limites du tableau et des limites dans le tableau]
[Semiotics of the Frame I. Reflection on the Issue of Limits of an Image and Limits in an Image]
, s. 17-31, 3 obr.
Resumé

Materiály

Ingrid CIULISOVÁ: Niektoré málo známe nizozemské a flámske obrazy v slovenských umeleckých zbierkach
[Some Little Known Netherlandish and Flemish Paintings in Slovak Art Collections]
, s. 32-70, 36 obr.
Resumé

Správy

Marta HERUCOVÁ: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v roku 2002
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in the Year 2002]
, s. 71