Časopis ARS 27 (1994) 2

Štúdie

Ivan GERÁT: Sedlmayrs Kunstbegriff
[Sedlmayr's Concept of Art]
[Sedlmayrovo poňatie umenia]
, s. 113-134

Petr FIDLER: K architektuře středoevropského Seicenta
[Die Architektur des zentraleuropäischen Seicentos]
[The Architecture of Central European Seicento]
, s. 135-156, 20 obr.
Resumé

Hans OTTOMEYER: August Endell alebo objavenie abstraktného umenia
[August Endell, or the Emersion of Abstract Art]
, s. 157-161, 2 obr.

Wojciech BAŁUS: Melancholie der Metaphysik bei Giorgio de Chirico. Ein Schicksal der Moderne
[Melanchólia metafyziky u Giorgia de Chirica. Osud čias modernizmu]
[Melancholy of Giorgio de Chirico's Metaphysics. The Destiny of Modernity]
, s. 162-174, 8 obr.
Resumé

Júlia SZABÓ: Avant-garde Visitors in Central Europe, 1913 – 1931
[Prítomnosť avantgardy v regiónoch strednej Európy, 1913 – 1931]
, s. 175-186, 11 obr.
Resumé

Iva MOJŽIŠOVÁ: Ernst Kallai and Bratislava
[Ernst Kallai a Bratislava]
, s. 187-190
Resumé

Materiály

Matúš DULLA: Dušan Jurkovič: Sanatorium Prof. Koch in Bratislava
[Dušan Jurkovič: Sanatórium Prof. Kocha v Bratislave]
, s. 191-194, 5 obr.

Dana BOŘUTOVÁ: Peter Behrens: Synagogue in Žilina
[Peter Behrens: Synagóga v Žiline]
, s. 195-198, 6 obr.

Recenzie

Radim VONDRÁČEK: Avantgarda a dekorativizmus (Několik poznámek na okraj pražských letních výstav 1993)
[Avant-garde and Decorativism (Several Remarks in margine of the Prague Summer Exhibitions 1993]
, s. 199-202

Innet MAYEROVÁ: Cumming, E. – Kaplan, W.: Arts and Crafts Movement, s. 203

Dušan BURAN: Lavin, M. A.: The Place of Narative. Mural Decorations in Italian Churches 431 – 1600, s. 204-207

Správy

Za Katarínou Biathovou (26. 1. 1933 – 4. 1. 1995)
[In Memory of Katarína Biathová (26. 1. 1933 – 4. 1. 1995)]
, s. 208-210, 1 obr.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905 – 1973), s. 211-212