Časopis ARS 27 (1994) 1

Štúdie

Dušan BURAN: Príspevok k charakteru nástennej maľby na prelome 14. a 15. storočia na Slovensku. Nástenné maľby v Ponikách
[Der Beitrag zu den Charakter der Wandmalereien an der Wende des 14. und 15. Jahrhundert in der Slowakei. Mittelalterliche Wandmalereien in Poniky (Mittelslowakei)]
[A Contribution to the Characteristics of Wall Paintings at the Turn of the 14th and 15 Centuries in Slovakia. Medieval Wall Paintings in Poniky (Central Slovakia)]
, s. 1-47, 29 obr.
Resumé

Michael SCHAUDER: Todesgewißheit und Heilserwartung. Albrecht Dürers Kupferstich „Der Spaziergang“
[Neodvratnosť smrti a očakávanie spasenia. Dürerova medirytina „Prechádzka“]
[Certainty of Death and Expectation of Salvation. Albrecht Dürer's Engraving "The Walk"]
, s. 48-65, 10 obr.
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Umenie, humanizmus a politika: Epigrafická výzdoba bardejovskej radnice
[Art, Humanism and Politics: The Epigraphic Decoration of the Town Hall in Bardejov]
, s. 66-77, 4 obr.
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Speculum Justificationis. Thurzov oltár z roku 1611 a jeho protestantská ikonografia
[Speculum Justificationis. Der Altar des Grafs Thurzo aus dem Jahre 1611 und seine protestantische Ikonographie]
[Speculum Justificationis. The Altar of Count Thurzo from 1611 and Its Protestant Iconography]
, s. 78-102, 13 obr.
Resumé

Udo KULTERMANN: The Fallen City of Man (Urban Vision in the Image of Ruins and Labyrinths)
[Pád mesta (Ruina a labyrint ako vízia osudu mesta)]
, s. 103-112, 9 obr.
Resumé