Časopis ARS 40 (2007) 2

Milena BARTLOVÁ

Creating Borders. The Uses of Art Histories in Central Europe
[Vytváření hranic. Užití dějin umění ve střední Evropě]

(Resumé)

Formulace hranic v dějepise umění je aktivita, která patří do moderního či současného diskursu. S rekonstruovanou historickou evidencí se může, ale také nemusí krýt. Na příkladu specializovaných textů o středověkých památkách od Otto Benesche z roku 1930 a studie Karla Oettingera z roku 1940 lze ukázat, jak hluboce byly konveční a běžné metody určování národní příslušnosti anonymních uměleckých děl ovlivněny biologicky chápaným rasovým konceptem druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Definování hranic jednotlivých národních dějin umění v nástupnických státech Rakousko-Uherska (Československo, Rakousko, Maďarsko) názorně ukazuje různé metody, které byly používány pro konstruování koherentních uměleckohistorických celků následovníky Vídeňské školy dějin umění na základě její metody. Příspěvek dále naznačuje některé důležité otázky dalšího studia, mezi něž patří reflexe inklusivních a exkluzivních strategií při rekonstrukci dějin umění národních či státních celků, problémy retrospektivního promítání těchto dnešních celků do minulosti, otázky spojené s pojmem a konceptem Kunstlandschaft i nové možnosti, jež tomuto studiu nabízejí inovované přístupy geografie.