Časopis ARS 18 (1984) 1

Štúdie

Ján BAKOŠ: Cesty k syntéze (Metodologické prúdy v sovietskej historiografii výtvarného umenia)
[Wege zur Synthese (Methodologische Lösungen der sowjetischen Kunsthistoriographie]
[Paths to Synthesis. Methodological Trends in Soviet Art Historiography]
, s. 7-33

Štefan P. HOLČÍK: Byzantské emaily z Ivanky pri Nitre
[Byzantinische Emails aus Ivanka pri Nitre]
[Byzantine Enamels from Ivanka pri Nitre]
, s. 35-50, 7 obr.

Mária KODOŇOVÁ: Beckovský výtvarný okruh v neskorej gotike
[Die spätgotische Bauhütte von Beckov]
[The Beckov Artistic Circle in the Late Gothic]
, s. 51-79, 23 obr.

Helena HABERLANDOVÁ: Stredoveký kostol františkánov v Košiciach
[Mittelalterliche Franziskanerkirche in Košice]
[The Medieval Franciscan Church in Košice]
, s. 81-95, 14 obr.

Libuša CIDLINSKÁ: Tabuľové maľby v Sásovej
[Die Tafelgemälde in Sásová]
[The Panel Paintings in Sásová]
, s. 97-103, 8 obr.