Časopis ARS 38 (2005) 1

Štúdie

Hubert LOCHER: The Role of the Museum in the Formation of the Art Historical Discourse
[Úloha múzea pri formovaní umeleckohistorického diskurzu]
, s. 3-19, 4 obr.
Resumé

Petra HANÁKOVÁ: Teoretické koncepty kritickej muzeológie
[Theoretical Concepts of the Critical Museology]
, s. 20-41, 4 obr.
Resumé

Mária ORIŠKOVÁ: Od dejín umenia k vizuálnej kultúre? Príklad Brooklyn Museum of Art v New Yorku
[Art History or Visual Culture? A Case Study of Brooklyn Museum of Art in New York]
, s. 42-52, 3 obr.
Resumé

Matthew RAMPLEY: Visual Culture: An End to the History of Art?
[Vizuálna kultúra: koniec dejepisu umenia?]
, s. 53-66
Resumé

Materiály

Ingrid CIULISOVÁ: Spomienka na Gizelu Weyde (6. 8. 1894 - ca. 1974)
[In Memory of Gizela Weyde (6. 8. 1894 - ca. 1974)]
, s. 67-69, 2 obr.

Recenzie

Tomáš KOWALSKI: Gotika, s. 70-74, 1 obr.

Miroslav HRDINA: Michl, Jan: Tak nám prý forma sleduje funkci, s. 75-79, 1 obr.

Správy

Petra Hanáková: Kritická muzeológia. Praktické dôsledky a teoretické východiská pre dejiny umenia. Bratislava 2005. (Obhajoba dizertačnej práce)
[Petra Hanáková: Critical Museology. Practical and Theoretical Impacts on the History of Art. Bratislava 2005. (Dissertation Defence)]
, s. 80-86

Marta HERUCOVÁ - Karol KAHOUN: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v roku 2004
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in 2004]
, s. 87-89