Časopis ARS 45 (2012) 1

Štúdie

I.
Steven MANSBACH – Victor A. FRIEDMAN – Janis KRESLINS:
New Histories and New Methods in Engaging the Eastern European Avant-Gardes. Introduction
[Nové dejiny a nové metódy prístupu k východoeurópskym avantgardám. Úvod]
, s. 3-5

Juliana MAXIM: Downcast Colossus. Communist Architecture in Romania’s Post-Communist Cinema
[Zvrhnutý kolos. Komunistická architektúra v rumunskom postkomunistickom filme]
, s. 6-17, 13 obr.
Resumé

Matthew Jesse JACKSON: Vision and Communism
[Vízia a komunizmus]
, s. 18-25, 5 obr.
Resumé

Janis KRESLINS: Reading, Seeing, Conceiving in the Baltic, or Don’t Judge a Modernist Book by Its Cover
[Čítanie, vnímanie a tvorba na Balte alebo o tom, že modernistická kniha by sa podľa obálky súdiť nemala]
, s. 26-36, 17 obr.
Resumé

Victor A. FRIEDMAN: Beyond the Borders. Bulgarian and Macedonian Poetic Cover Art in the Early and Middle Twentieth Century
[Pohľad ponad hranice. Obálky bulharských a macedónskych básnických zbierok zo začiatku a polovice dvadsiateho storočia]
, s. 37-48, 29 obr.
Resumé

Atanas BOTEV: What Deconstruction Is Not? (Is Derrida’s Philosophy Based upon His Hashish Consumption?)
[Čo nie je dekonštrukciou? (Je Derridova filozofia založená na konzumácii hašišu?)]
, s. 49-55 , 13 obr.
Resumé

II.
Mária ORIŠKOVÁ:
Welcome to Capitalism. Institutional Dimensions of Art History in Post-Communist Slovakia
[Vitajte v kapitalizme. Inštitucionálne rozmery dejín umenia na postkomunistickom Slovensku]
, s. 56-66
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Vojvoda Albert Sasko-Tešínsky a jeho vkus
[Duke Albert of Saxe-Teschen and His Taste]
, s. 67-82, 8 obr.
Resumé