Časopis ARS 45 (2012) 2

Úvod: Katarzyna MURAWSKA-MUTHESIUS: Bohemianism outside Paris. Central Europe and Beyond
[Bohéma mimo Paríža. Stredná Európa a ďalej]
, s. 87-93

Štúdie

Karen TURMAN: Bohemian Artists and “Real Bohemians”. Life as Spectacle in Hugo’s Notre-Dame de Paris and Gautier’s Les Jeunes-France
[Bohémski umelci a „skutoční bohémi“. Život ako divadlo v Hugovom románe Notre-Dame de Paris a Gautierovej zbierke poviedok Les Jeunes-France]
, s. 94-107
Resumé

Campbell EWING: Liszt’s Involvement in Manet’s Gypsy Images
[Lisztova účasť na Manetových obrazoch Cigánov]
, s. 108-125, 6 obr.
Resumé

Stefan MUTHESIUS: The Rule of Art. A Short Introduction to the Munich Art World in the Nineteenth Century
[Vláda umenia. Stručný úvod k problematike mníchovského umeleckého života v devätnástom storočí]
, s. 126-142 , 10 obr.
Resumé

Roman PRAHL: Bohemians in Prague in the Latter Half of the Nineteenth Century
[Bohémi v Praze ve druhé polovině devatenácteho století]
, s. 143-154, 10 obr.
Resumé

Eleanor F. MOSEMAN: The “Bohemian” in Prague. Bohumil Kubišta as Social Critic
[„Bohém“ v Prahe. Bohumil Kubišta ako kritik spoločnosti]
, s. 155-169, 8 obr.
Resumé

György SZÜCS: Bohemians in Hungary, Hungarians in “Bohemia”
[Bohémi v Uhorsku, Uhri v „Bohémii“]
, s. 170-182, 11 obr.
Resumé

Katarzyna MURAWSKA-MUTHESIUS: The Myth of Bohemianism in Nineteenth-Century Warsaw
[Mýtus bohémy vo Varšave v devätnástom storočí]
, s. 183-201, 10 obr.
Resumé

Urszula KOZAKOWSKA-ZAUCHA: Decadents, Pessimists and Neo-Romantics, or, Young Poland and Bohemianism in Krakow
[Dekadenti, pesimisti a neoromantici alebo Mladé Poľsko a bohéma v Krakove]
, s. 202-211, 4 obr.
Resumé

Marc S. SMITH: New York Bohemianism in the Second Half of the Nineteenth Century
[Newyorská bohéma v druhej polovici devätnásteho storočia]
, s. 212-222, 11 obr.
Resumé