Časopis ARS 48 (2015) 2

Úvod: Marina DMITRIEVA – Antje KEMPE, s. 111-117

Štúdie

Krista KODRES: Sloh a význam: o konkurujúcich modeloch renesancie v polarizovanom svete studenej vojny, s. 118-135, 4 obr.
Resumé

Maciej GÓRNY: Renesancia je cudzie slovo. Marxistické historiografie stredovýchodnej Európy v hľadaní „pokrokových tradícií“, s. 136-144
Resumé

Wojciech BAŁUS: Žigmundova kaplnka v Krakove – alebo výskum renesancie medzi vedeckým diskurzom stalinského obdobia a benátskym zrkadlom železnej opony, s. 145-159, 6 obr.
Resumé

Robert BORN: Renesancia v Maďarsku a Taliansku z marxistickej a národnej perspektívy. Úvahy k situácii v Maďarsku pred a po roku 1945, s. 160-178
Resumé

Milan PELC: Manierizmus medzi protikladnými názormi: prípad Grga Gamulina, s. 179-191, 4 obr.
Resumé

Milena BARTLOVÁ: Potíže s manýrismem: české dějiny umění mezi nacionalismem a postmodernou, s. 192-198
Resumé