Medzinárodné konferencie

ARTISTIC AND ARTIFICIAL: INTELLIGENCE, IMAGINATION, AND CREATIVITY (2022) (CFP)
Cyklus prednášok o umení / Busta Cecílie Gonzagy, 7. 9. (2020) (pozvanka)
Operačná a externá pamäť v umení, 6. - 7. mája (2019) (program)
Výstava Operačná a externá pamäť v umení v Galerie Bellart vo Viedni, 18. 5. - 30. 6. (2019) (pozvanka)
East European Art seen from Global Perspective: Past and Present (2014) (Call for papers)
Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700 (2014) (Call for papers)
CONCEPT – IMAGE – RECEPTION. Baroque Ceiling Painting in the Setting of European Monasteries (2013) (Program)
Vedy o umeniach a dejiny kultúry (2013) (Program)
Habsburgovci a ich dvory v Európe, 1400-1700. Medzi kozmopolitizmom a regionalizmom (2011) (link)