Aktuálne projekty

Granty VEGA

Číslo:  2/0019/22
Názov:  Vizuálne pramene k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Veronika Kucharská PhD.
Doba riešenia:  1 / 2022 - 12 / 2025
Číslo:  2/0098/21
Názov:  Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2021 - 12 / 2024

Projekty APVV

Číslo:  APVV-19-0522
Názov:  Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Daniel Grúň PhD.
Doba riešenia:  7 / 2020 - 6 / 2024