Medzinárodné konferencie

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (2018) (Oznámenie)
Zoznam oprávnených voličov do SR CVU SAV (2018) (Zoznam)
Predstava o pôsobení v Správnej rade Centra vied o umení, v. v. i. (2018) (BP_MP)
East European Art seen from Global Perspective: Past and Present (2014) (Call for papers)
Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700 (2014) (Call for papers)
CONCEPT – IMAGE – RECEPTION. Baroque Ceiling Painting in the Setting of European Monasteries (2013) (Program)
Vedy o umeniach a dejiny kultúry (2013) (Program)
Habsburgovci a ich dvory v Európe, 1400-1700. Medzi kozmopolitizmom a regionalizmom (2011) (link)
Zanikajúce pamiatky vo východo-strednej Európe (2010)
Mníchovská akadémia a Slovensko (2010) (Program | Zborník)
Stredoveká nástenná maľba v strednej Európe (2009)
The Borders in the Art History of Central Europe (2007) (Program | Príspevky)
Generationen - Interpretationen - Konfrontationen (2005) (Zborník)
(0000)