Medzinárodné konferencie

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky : Centrum vied o umení SAV, v.v.i. (2018) (Výberové konanie)
PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie (2018) (Pravidlá)
PRAVIDLÁ výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie (2018) (Pravidlá)
East European Art seen from Global Perspective: Past and Present (2014) (Call for papers)
Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700 (2014) (Call for papers)
CONCEPT – IMAGE – RECEPTION. Baroque Ceiling Painting in the Setting of European Monasteries (2013) (Program)
Vedy o umeniach a dejiny kultúry (2013) (Program)
Habsburgovci a ich dvory v Európe, 1400-1700. Medzi kozmopolitizmom a regionalizmom (2011) (link)