Časopis ARS 49 (2016) 2

Štúdie

Zuzana BARTOŠOVÁ: Kubizmus a jeho rezonancie vo výtvarnom umení Slovenska, s. 93-112
Resumé

Marta HERUCOVÁ: Žánrové grafiky zo zbierky rodu Ostrolúckych, s. 113-131

Bibiana POMFYOVÁ: Stredoveké sakristie – k problému funkcií a architektonického riešenia (príklad Slovenska), s. 132-163
Resumé

Miroslava CIPOVOVÁ – Peter MEGYEŠI: Chlieb ako spásonosné závažie. K stredovekej ikonografii Váženia duší, s. 164-171
Resumé

Štefan VALÁŠEK: Eucharistický triptych v kostole Všetkých svätých v Ludrovej – Kúte na Liptove. K otázkam jeho funkcie a ikonografie, s. 172-189

Petra ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ: Taliansky luxus v prešporských domácnostiach 16. storočia, s. 190-201
Resumé