Časopis ARS 43 (2010) 2

Štúdie

Werner TELESKO: Die Deckenmalereien im „Prunksaal“ der Wiener Nationalbibliothek und ihr Verhältnis zum Albrechtscodex (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 7853). Idee und Ausführung in der bildenden Kunst unter Kaiser Karl VI.
[Klenbové maľby v „Slávnostnej sále“ viedenskej Národnej knižnice a ich vzťah k Albrechtovmu kódexu (Viedeň, Rakúska národná knižnica, Cod. 7853). Idea a realizácia vo výtvarnom umení za cisára Karola VI.]
[Vault Paintings in the “Prunksaal” of the Vienna National Library and Their Connection to the Albrechtscodex (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 7853). Idea and Its Execution in Fine Arts in the Era of Emperor Karl VI]
, s. 137-153, 6 obr.
Resumé

Szabolcs SERFŐZŐ: Die Deckenmalereien der Pauliner Wallfahrtskirche und der Heiligen Brunnkapelle in Mariatal
[Klenbové maľby pútneho chrámu Narodenia Panny Márie (býv. kostola pavlínov) a kaplnky Svätej studne v Marianke (Mariatal)]
[Vault Paintings in the Pilgrimage Pauline Church and the Holy Fountain Chapel in Marianka (Mariatal)]
, s. 154-177, 9 obr.
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Gottlieb Anton Galliarti inventor. Maliarska výzdoba katedrály v Nitre a jej autor
[Gottlieb Anton Galliarti inventor. Die malerische Dekoration der Kathedrale zu Nitra und ihr Schöpfer]
[Gottlieb Anton Galliarti inventor. The Pictorial Decoration of the Nitra Cathedral and Its Creator]
, s. 178-212, 36 obr.
Resumé

Barbara BALÁŽOVÁ - Jozef MEDVECKÝ: Sunt, ut erunt horae… Zum spätbarocken Umbau und zur malerischen Ausschmückung der Koháry Schlösser in Ebenthal und St. Anton (Svätý Anton)
[Sunt, ut erunt horae… K neskorobarokovej prestavbe a maliarskej výzdobe koháryovských kaštieľov v Ebenthale a vo Svätom Antone]
[Sunt, ut erunt horae… On the Late Baroque Remodeling and Pictorial Decoration of the Koháry Castles in Ebenthal and St. Anton (Svätý Anton)]
, s. 213-240, 31 obr.
Resumé

Tomáš VALEŠ: Memorie barokního preláta nebo reprezentace rytířského řádu? Franz Anton Maulbertsch a Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg u Znojma
[Memorie eines Barockprälaten oder Repräsentation eines Ritterordens? Franz Anton Maulbertsch und Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg bei Znaim]
[Memoriae of a Baroque Prelate or Representation of the Knight’s Order? Franz Anton Maulbertsch and Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg near Znojmo]
, s. 241-258, 10 obr.
Resumé

Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ: Maulbertschova freska ve Filosofickém sále Strahovské knihovny: forma a technika
[Maulbertsch’ Fresko im Philosophischen Saal der Stiftsbibliothek Strahov: Form und Technik]
[Maulbertsch’s Fresco in the Philosophical Hall of the Strahov Library: Form and Technique]
, s. 259-275, 12 obr.
Resumé

Materiály

Eva KOTLÁRIKOVÁ: Vincenzo della Greca: Lettioni date da me... Taliansky rukopis v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach
[Vincenzo della Greca: Lettioni date da me... Italian Manuscript in the Archives of the East Slovakian Museum in Košice]
, s. 276-298, 15 obr.
Resumé

Jana ŠVANTNEROVÁ: Obrazy (z) minulosti. Poštátňovanie umeleckých predmetov z majetku Židov a ich prevod do štátnych zbierok za Slovenského štátu (1939 – 1945)
[Pictures of the Past. The Expropriation of the Jewish Collections of Fine Arts and their Transfer to the State Collections during the Slovak State (1939 – 1945)]
, s. 299-317, 10 obr.
Resumé