Časopis ARS 22 (1989) 2

Štúdie

Jindra BAKOŠOVÁ: Stav bádania o slovenskom historickom skle
[Der Forschungsstand zum slowakischen historischen Glas]
[The Situation of the Research on Old Slovak Glass]
, s. 7-20, 5 obr.

Milan TOGNER: Stredoveké nástenné maľby v Kraskove po reštaurovaní
[Mittelalterliche Wandmalereien in Kraskovo nach der Restaurierung]
[The Medieval Wall Paintings in Kraskovo after the Restoration]
, s. 21-32, 13 obr.

Ingrid CIULISOVÁ: Gotická nástenná maľba dómu v Košiciach
[Gotische Wandmalerei des Doms in Košice]
[The Gothic Wall Painting in the Cathedral in Košice]
, s. 33-39, 4 obr.

Ingrid CIULISOVÁ: Bardejovské tondo a jeho súvislosti
[Das Tondo von Bardejov und seine Zusammenhänge]
[The Tondo from Bardejov and Its Context]
, s. 41-48, 3 obr.

Mária MALÍKOVÁ: Neznámy obraz Giacoma del Pò v Bratislave
[Ein unbekanntes Bild von Giacomo del Pò in Bratislava]
[An Unknown Painting by Giacomo del Pò in Bratislava]
, s. 49-55, 3 obr.

Katarína ZÁVADOVÁ-JANČOVÁ: Sebastian Zeller, medirytec z barokovej Bratislavy
[Sebastian Zeller, ein Kupferstecher aus barockem Bratislava]
[Sebastian Zeller, Engraver from Baroque Bratislava]
, s. 57-70, 9 obr.

Milan TOGNER: Dva neznáme portréty Martina Johanna Schmidta
[Zwei unbekannte Proträts von Martin Johann Schmidt]
[Two Unknown Portraits by Martin Johann Schmidt]
, s. 71-74, 2 obr.

Iva MOJŽIŠOVÁ: Divadelní dekoratéri v Bratislave medzi barokom a romantizmom
[Theaterdekorateure in Bratislava zwischen Barock und Romantismus]
[Stage Designers in Bratislava between the Baroque and the Romantism]
, s. 75-86, 7 obr.