Časopis ARS 21 (1988) 3

Štúdie

Štefan ŠLACHTA: Česko-slovenské vzťahy v architektúre
[Czech-Slovak Relations in Architecture]
, s. 7-22, 18 obr.

Katarína BAJCUROVÁ: K problematike česko-slovenských vzťahov v sochárstve na Slovensku medzi dvoma vojnami
[On the Problems of Czech-Slovak Relations in Sculpture in Slovakia in the Period between the Two World Wars]
, s. 23-43, 16 obr.

Jaroslav SLAVÍK: Oravské inšpirácie Josefa Čapka
[Orava Inspirations of Josef Čapek]
, s. 45-61, 12 obr.

Josef GLIVICKÝ: Mikuláš Galanda a Morava. Niekoľko spomienok
[Mikuláš Galanda and Moravia. A Few Recollections]
, s. 63-69, 10 obr.

Štefan ŠLACHTA: Architekt Fridrich Weinwurm
[Architect Fridrich Weinwurm]
, s. 71-87, 10 obr.

Viera LUXOVÁ: K problematike slovenskej tkanej tapisérie
[Slovak Woven Tapestry]
, s. 89-96, 7 obr.

Marta HERUCOVÁ: Diela českých a moravských výtvarníkov z ôsmich slovenských múzeí
[Works of Art by Czech and Moravian Artists in Eight Museums in Slovakia]
, s. 97-100, 4 obr.