Časopis ARS 19 (1985) 2

Štúdie

Dana BOŘUTOVÁ - Danica ŠOLTÉSOVÁ: K problémom urbanistického interiéru obytných súborov
[On Problems of Urbanistic Interior of Housing Estates]
, s. 7-17, 5 obr.

Dana BOŘUTOVÁ: K otázkam začlenenia výtvarných diel do prostredia obytných súborov
[On Problems of Incorporation of Works of Fine Arts into the Environment of Housing Estates]
, s. 19-31, 7 obr.

Fedor KRESÁK: Sovietska porevolučná architektúra a Slovensko
[Soviet Post-Revolutionary Architecture and Slovakia]
, s. 33-41, 5 obr.

Štefan ŠLACHTA - Vladimír ŠLAPETA: Zlínska architektúra ako súčasť československej architektonickej avantgardy
[Architecture of Zlín as Part of the Czechoslovak Architectural Avantgarde]
, s. 43-57, 16 obr.

Štefan HOLČÍK: K vzniku budovy Slovenského národného múzea v Bratislave
[On the Origins of the Building of the Slovak National Museum at Bratislava]
, s. 59-66, 8 obr.

Jarmila RAČEKOVÁ: Sklo v monumentálno-dekoratívnej tvorbe na slovensku v rokoch 1948 - 1973
[Glass in Monumental Decorative Creation in Slovakia in the Years 1948 - 1973]
, s. 67-83, 9 obr.